New building in Nersingen: Biesse sets the course for the future

Magazine

Biesse Deutschland has made another step along its path to success. At the beginning of March, the business will move into its new building, the Ulm campus in a new business park in Nersingen, near Ulm.

Biesse Deutschland is part of the internationally active Biesse Group and has grown continually since its foundation in 1997. The CNC machine manufacturer, present only in southern Germany in its early years in business, opened a branch office in Löhne (North Rhine-Westphalia) in 2001 and with it, operations across Germany. The integration of Intermac Deutschland in 2002 and Diamut Deutschland in 2006 are additional milestones in Biesse Deutschland's history.

As the site of the southern German subsidiary in Elchingen was bursting at the seams due to these developments, management looked out for a suitable building site that met all the requirements for the future branch office in terms of size and location. In the newly opened industrial park in Nersingen, not far from the current location, they got lucky. The new location stands out above all for its location, ideal as far as infrastructure is concerned, precisely at the point where Autobahn 7 meets Bundesstraße 10. The new company headquarters is currently being developed on the 6,000-m2 area, which the company will name the “Ulm Campus” due to its many educational, training and exhibition options.

By moving into this new building, we will more than double the area of our company premises. Therefore we are providing 1,600 m2 in floor space, on which we will not only have a number of our innovative machines and facilities that has never been there before, but also our software and IoT solutions. We will also provide our customers with a very modern teaching area in the new building, and with it ideal training conditions.

Jacek Pigorsch Managing director of Biesse Deutschland

In building the new branch, the Biesse Group has invested further in its worldwide branches, and at the same time, expanded its international leading position on an ongoing basis. "Our investment in this project is evidence of our commitment, to support our worldwide branches in developing for the future. Biesse Technologies are presented in the best possible way through the optimal framework conditions,” said Federico Broccoli, Wood Division/Sales Director and Subsidiaries Division Director.

In March 2019, on the 50th anniversary of Biesse Group’s foundation, the new building should be finished right on time, and the move completed. For all customers and interested parties, Biesse Deutschland is arranging a major opening celebration on its open day this autumn. The exact date will be announced by the company.

Nova zgrada u Nersingenu: Biesse postavlja kurs za budućnost

Magazin

Biesse Deutschland je napravio novi korak na svom putu ka uspehu. Početkom marta, kompanija će se preseliti u novu zgradu, Ulm kampus u novom biznis parku u blizini Ulma.

Biesse Deutschland je deo međunarodno aktivne Biesse grupe i neprekidno raste od svog osnivanja, 1997. godine. Proizvođač CNC mašina, u prvim godinama poslovanja prisutan samo u južnoj Nemačkoj, otvorio je 2001. godine novo predstavništvo u Leneu ( Severna Rajna-Vestfalija), a sa njime i operacije širom Nemačke. Integracija sa kompanijama Intermac Deutschland 2002. godine i Diamut Deutschland 2006. godine dodatna je prekretnica u istoriji Biesse Deutschland.

Budući da je zbog ovakvog rasta sedište podružnice u Elhingenu u južnoj Nemačkoj bilo preopterećeno, uprava je počela da traži građevinski plac, odgovarajući za otvaranje budućeg predstavništva u smislu veličine i lokacije. Imali su sreće sa novootvorenim industrijskim parkom u Nersingenu, nedaleko od trenutne lokacije. Novi plac se ističe prvenstveno svojom lokacijom, idealnom po pitanju infrastrukture, tačno na mestu gde se Autoban 7 susreće sa putem Bundesštrase 10. Novo sedište kompanije trenutno se gradi na placu površine 6000 m2, koji će se zvati „Ulm kampus“ zbog mnogobrojnih mogućnosti koje nudi za obuku, edukaciju i izlaganje.

Biesse Deutschland je napravio novi korak na svom putu ka uspehu. Početkom marta, kompanija će se preseliti u novu zgradu, Ulm kampus u novom biznis parku u blizini Ulma.

Biesse Deutschland je deo međunarodno aktivne Biesse grupe i neprekidno raste od svog osnivanja, 1997. godine. Proizvođač CNC mašina, u prvim godinama poslovanja prisutan samo u južnoj Nemačkoj, otvorio je 2001. godine novo predstavništvo u Leneu ( Severna Rajna-Vestfalija), a sa njime i operacije širom Nemačke. Integracija sa kompanijama Intermac Deutschland 2002. godine i Diamut Deutschland 2006. godine dodatna je prekretnica u istoriji Biesse Deutschland.

Budući da je zbog ovakvog rasta sedište podružnice u Elhingenu u južnoj Nemačkoj bilo preopterećeno, uprava je počela da traži građevinski plac, odgovarajući za otvaranje budućeg predstavništva u smislu veličine i lokacije. Imali su sreće sa novootvorenim industrijskim parkom u Nersingenu, nedaleko od trenutne lokacije. Novi plac se ističe prvenstveno svojom lokacijom, idealnom po pitanju infrastrukture, tačno na mestu gde se Autoban 7 susreće sa putem Bundesštrase 10. Novo sedište kompanije trenutno se gradi na placu površine 6000 m2, koji će se zvati „Ulm kampus“ zbog mnogobrojnih mogućnosti koje nudi za obuku, edukaciju i izlaganje.

Preseljenjem u ovu novu zgradu, udvostručićemo površinu poslovnog prostora kompanije. Na raspolaganju nam je 1600 m2 površine podnog prostora, gde će se nalaziti ne samo veliki broj novih mašina i postrojenja koje nikada ranije nismo imali, već će se tu nalaziti i naš softverski i IoT odsek. Takođe ćemo za naše kupce obezbediti veoma savremeni prostor za obuku u novoj zgradi, i u njemu idealne uslove za obuku.

Jacek Pigorsch generalni direktor Biesse Deutschland

Izgradnjom novog predstavništva, Biesse Grupa nastavlja da ulaže u svoje ogranke širom sveta i istovremeno neprestano jača svoju međunarodnu lidersku poziciju. „Naše ulaganje u ovaj projekat dokaz je koliko smo posvećeni podršci razvoja naših predstavništava širom sveta za vreme koje dolazi. Biesse Tehnologije najbolje se predstavljaju kroz optimalne radne uslove,“ rekao je Federiko Brokoli, direktor sektora za drvo i prodaju i direktor podružnica.

Izgradnja nove zgrade i preseljenje trebalo bi da budu kompletirani do marta 2019. godine, kada se obeležava pedesetogodišnjica od osnivanja Biesse Grupe. Za sve kupce i ostale zainteresovane, Biesse Deutschland organizuje veliku ceremoniju otvaranja ove jeseni. Tačan datum biće objavljen.