Nova Biesse-ova Akademija za unapređenje usluga biće otvorena 18. oktobra 2018.

Ona će biti novi centar za obuku namenjen čitavoj Biesse-ovoj mreži usluga, uključujući tehničare zaposlene u sedištu kompanije, zaposlene u različitim ogranicima, ovlašćena predstavništva za prodaju, kao i operatere i radnike na održavanju u firmama naših klijenata.

Akademija se nalazi u okviru Centra za usluge, u Piazzale A. De Simoni, poseduje učionice i laboratorije i, što je najvažnije, Biesse-ove mašine koje će naši tehničari moći da koriste za teorijsku i praktičnu obuku.

Evo nekih brojki koje se odnose na Biesse-ovu Akademiju:

  • 7 učionica (260 m2)
  • 70 m2 laboratorija za izvođenje prakse (sa radnim stolovima za obuku)
  • 1400 m2 na kojima se nalaze mašine za obuku (prvo će biti instalirane: Rover Edge, Akron, Stream A, Sektor i Winstore , a kasnije će im se tokom 2019. godine pridodati i druge, uključujući: Rover Plast, Opera5 i Eko 2.1)
  • Dodatnih 700 m2 koje koristi Biesse Sistem za izradu nacrta ostalih serija i za obuku pre instalacije
  • Tim trenutno broji 9 članova, sa ciljem brzog proširenja kako bi bili u stanju da odgovore na sve veće zahteve obuke
  • Preko 200 kurseva u planu i 900 ljudi koje treba obučiti

Kako je rođen ovaj projekat i koji je njegov cilj

Kompanija je poslednjih godina značajno porasla i sa iznenađujućim rezultatima, izabravši da ulaže i veruje u sebe i vlastite mogućnosti. Pokazatelji ovog rasta lako su uočljivi: korišćenje novih resursa, kako u Italiji tako i u podružnicama; porast porudžbina, prihoda i vrednosti na tržištu potvrđuju snagu Biesse Grupe i čine je kompanijom broj jedan u svom sektoru i drugom na svetskom nivou u pogledu profita, sa stopom rasta znatno većom od svojih glavnih konkurenata. Želja da klijenti budu zadovoljni, posvećenost visokokvalitetnoj usluzi putem SOPHIA digitalne platforme i razvoj regionalne mreža posledica su ulaganja kompanije u strateške resurse kao što su podaci o prodaji, usluge, distribucija, marketing i komunikacije i, iznad svega, ljudski resursi. Biesse je značajno povećao broj osoblja i danas ima 4100 zaposlenih širom sveta i nastavlja da konstantno ulaže u njihovu obuku i razvoj. Na ovome se temelje sve inicijative posvećene obuci poslednjih godina, uključujući i Akademiju.

Prvi cilj Akademije je unapređenje veština „juniora“, odnosno svih mlađih zaposlenih u oblasti usluga koji su se nedavno pridružili kompaniji (bilo u sedištu kompanije ili u podružnicama) i koji moraju što brže steći neophodne veštine da bi počeli da samostalno izvršavaju tehničke operacije ili da asistiraju iskusnijim tehničarima.

U tom cilju, spektar obuke je proširen serijom kurseva namenjenih „juniorima“, počevši od kurseva koji pokrivaju osnovna znanja, poput mehanike, pneumatike, elektrotehnike i automatizacije, preko kurseva o drvetu i osnovnim vrstama mašinske obrade, pa sve do kurseva koji se fokusiraju na instalaciju i uobičajeno održavanje najčešće korišćenih Biesse-ovih mašina.

U 40. i 41. nedelji počeće prva serija kurseva za desetoro novozaposlenih (osnovni kursevi) iz Biesse-ovog programa za pripravnike, od 45. do 48. nedelje održaće se prvi kursevi za podružnice (na engleskom jeziku), a u 50. i 51. nedelji stare i 3. i 4. nedelji nove godine zakazani su kursevi za podružnice iz Italije, Španije i Švajcarske (na italijanskom jeziku).

Način na koji se fokusiramo na razvijanje veština nove generacije je takav da predstavlja raskidanje sa prošlošću.

Stefano Kalestani, Direktor Biesse-ovog Odseka za inovacije u oblasti usluga

„Način na koji se fokusiramo na razvijanje veština nove generacije je takav da predstavlja raskidanje sa prošlošću,“ izjavio je Stefano Kalestani, Direktor Biesse-ovog Odseka za inovacije u oblasti usluga. „Donedavno, tradicionalni način obuke ljudi u našem sektoru bio je „učenje u hodu“. Međutim, ovaj pristup je često značio da su ljudi obučavani na različite i neodgovarajuće načine u odnosu na strukturu.“ Akademija je ustrojena sasvim drugačije. U novom centru, obuka će slediti jasno utvrđeni smer zasnovan na standardizovanim metodama i doslednim materijalima, od dokumetacije do knjiga. „Glavna razlika je u pristupu,“ izjavio je Kastelani. „Uvek smo obuku posmatrali kao ulogu. Kao deo usluga ustanovićemo različite profile i kurseve prilagođene svakom pojedincu.“

Novi vid obuke kreće od početnog nivoa sa grupom novih diplomaca i osposobiće ih da budu stručni u datom polju za šest meseci. Obuka obuhvata aktivnu praksu, časove u učionici, ocenjivanje i sertifikaciju. Pojedinačne faze obuke mogu se ponavljati sve dok polaznik ne dobije sertifikat.

Akademijin plan i program osnovni su korak u profesionalnom razvoju nadarenih pojedinaca koje kompanija stalno zapošljava u cilju jačanja unutrašnje strukture i usluga širom sveta.