Poštovani klijenti,

U skladu sa preporukama nadležnih državnih organa u vezi ponašanja građana i privrednih subjekata za vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom virusa COVID 19, kompanija TOP TECH WOODWORKING je prinuđena da za vreme trajanja ove situacije izmeni način funkcionisanja Servisne službe.

Tehničari naše kompanije će prijavljene probleme PRVENSTVENO POKUŠATI DA REŠE podrškom na daljinu (internet konekcijom ili instrukcijama klijentu preko telefona), dok će se eventualni izlasci na teren obavljati ISKLJUČIVO prema uputstvima nadležnih službi za suzbijanje širenja virusa COVID-19 (odredjenu udaljenost i primena mehaničkih sredstava zdravstvene zaštite i uz prethodnu saglasnost tehničara koji bi bio upućen na intervenciju). U zavisnosti od razvoja situacije i eventualnih izmena pri primeni vanrednog stanja u Republici Srbiji, klijenti će biti blagovremeno informisani o novim merama.

U nadi da će se novonastala situacija rešiti u što kraćem vremenskom periodu i na najbolji mogući način,

Srdačno Vas pozdravljam,

Marijana Petrovic
direktor