Tradicionalni jesenji događaj, manifestacija koja potvrđuje i jača opredeljenje Biesse-a da pruži inovativna rešenja za automatizaciju i revoluciju proizvodnih metoda

 

Od 3. do 5. oktobra, fabrika Biesse u Pesaru otvorila je vrata sa svojim inovacijama i 41 mašinom u radu.

Preko 3000 posetilaca registrovano je na kućnom sajmu BIESSE INSIDE 2019., centralnoj referentnoj tački druge polovine godine u pogledu događaja u sektoru posvećenom mašinskoj obradi drveta i savremenih materijala. Veoma značajan broj posetilaca je nagrada svakodnevnim naporima i fokusiranosti Grupe BIESSE na kupca. Kampus od 5.000 m2 inovacija dočekao je posetioce iz Evrope.

U organizaciji ovlašćenog predstavnika TOP TECH WOODWORKING manifestaciji je prisustvovalo više od 80 gostiju iz Srbije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Gosti su posetili proizvodne pogone i detaljno se informisali o digitalnoj fabrici za velike industrije i mala preduzeća, koja će biti predstavljena i na Beogradskom Sajmu (SMART FACTORY – za male fabrike).

U svojoj pedesetoj godini Biesse Group pomera granice budućnosti, ne samo na tehnološkom nivou, već i na ljudskom nivou.

Na taj način se oblikuju neologizmi i definicije, mešaju koncepti i vizije, kako bi obnovili duboku alijansu između čoveka i tehnologija.

BIESSE sa svojim rešenjima prati kupce na novom tehnološkom jeziku zahvaljujući kojem čovek i mašina komuniciraju: ALPHABITE.

Pomenućemo koncepte:

AUTOMAKCIJA - INTEGRACIJA, POVEZIVANJE, DIGITALIZACIJA

Fabrika budućnosti je realnost u kojoj mašina velikih mogućnosti ispunjava ideje čovekovog uma - pobedničko partnerstvo koje se formira između njih nudi mogućnosti i prednosti povezane sa robotizacijom i digitalnom fabrikom.

Zahvaljujući ovom savezu i Biesse tehnologiji, proizvodnja postaje međusobno povezana i potpuno automatizovana - AutomAction. Ovaj koncept vodi stvaranju digitalizovane fabrike u velikim industrijskim pogonima i predstavlja ključ za jačanje i povećanje proizvodnih performansi velikih proizvođača nameštaja.

SMARTAKCIJA - KOMPAKTNOST, POVEZIVANJE, PRISTUPAČNOST

SmartAction je zamišljen uporedo sa konceptom AutomAction, kao novi tehnološki trend u okviru svakog proizvodnog okruženja, pa i malog.

Novi koncept SmartAction razlikuje se od AutomAction po tome što je namenjen kompanijama koje žele da prvi put uvedu digitalizaciju.

Koncept omogućava stvaranje kompaktne, povezane i pristupačne fabrike, nudeći priliku malim i srednjim preduzećima koja žele da postanu konkurentnija na tržištu.

Primenom svih mogućnosti koje nudi Industrija 4.0, mašine su povezane u realnom vremenu i garantuju brzu i optimizovanu proizvodnju.

Zahvaljujemo na poseti i očekujemo vas na Međunarondom sajmu mašina i alata za drvu industriju, 05.-09.Novembar 2019., Hala 5 Beogradskog Sajma.