ROVER A EDGE 16

ROVER A EDGE 16

Rover A Edge je mašinski centar za kantovanje koji podržava obradu oblikovanih panela, koji se mogu kantovati na jednoj kompaktnoj mašini visokih performansi.

ROVER A EDGE 15/18

ROVER A EDGE 15/18

ROVER A EDGE 15/18 NC mašinski centar za kantovanje ROBUSNO KANTOVANJE Maksimalno vezivanje, mogućnost korišćenja tankih i 3D providnih ivica, jednostavno održavanje i čišćenje panela tokom ciklusa obrade.

ROVER B EDGE

ROVER B EDGE

Mašine za kantovanje iz Rover B Edge serija dozvoljavaju korisnicima da izvedu mašinske operacije oblikovanja i kantovanja panela na jednoj mašini.

ROVER C EDGE

ROVER C EDGE

Novi obradni centar za kantovanje koji omogućuje korišćenje jedne mašine za izvođenje svih operacije na oblikovanim kantovanim panelima.

ROVER EDGE LINE

ROVER EDGE LINE

Inovativna proizvodna linija, jedinstvena u industriji, za proizvodnju velikih količina kantovanih oblikovanih panela.