BREMA PLAST EKO 2.1

BREMA PLAST EKO 2.1

Novi kompaktni i prilagodljivi vertikalni obradni centar, koji zauzima manju površinu, za obradu panela različitih debljina, veličina i materijala (tehnoloških i kompozitnih).