Action Giromari

Biesse-ova tehnologija i kreativnost Action Giromari-ja

Action Giromari je kreativna radionica koja se već više od dvadeset godina bavi laserskim brendiranjem i graviranjem

Nastala u vreme kada su globalizacija i u određenoj meri standardizacija bile glavne odlike globalne kulture i ekonomije, ova kompanija je tržištu ponudila priliku da očuva i osnaži ličnu estetiku stvaralaca, dizajnera i kompanija. Ova kompanija se izdvaja svojom sposobnošću da radi sa svim vrstama materijala.

Mi ne razvijamo samo jednu kategoriju proizvoda, već smo, zahvaljujući raznovrsnosti materijala sa kojima radimo i tehnologija koje koristimo, u mogućnosti da prilagodimo bilo koji projekat i manjoj i masovnoj proizvodnji. Mi proizvodimo štandove, natpise, reklamni materijal i sve drugo u vezi sa vizuelnom komunikacijom. Ostali proizvodi uključuju tende, radne površine i proizvode po porudžbini za prodavnice opreme za unutrašnje uređenje. Sarađujemo takođe i sa nekolicinom arhitekata, koji nam šalju svoje nacrte. Naši klijenti uglavnom traže da im dizajniramo i izradimo proizvode koji naglašavaju identitet njihove kompanije i koji će im pomoći da se kreativnošću i dizajnom istaknu na tržištu

Naši klijenti nam uglavnom traže da im dizajniramo i izradimo proizvode koji će istaći identitet njihove kompanije i pomoći im da se kreativnošću i dizajnom istaknu na tržištu.

objašnjava Rafaele Bastianoni, vlasnik kompanije.

U kompaniji Action Giromari sami upravljaju svakom fazom proizvodnje, od izrade prototipa, preko izrade do pakovanja – svaki pojedinačni korak se lično proverava. Tehnologija za numeričku kontrolu omogućuje kompaniji da seče, struže, rezbari i oblikuje svaki pojedinačni komad. Svi sledeći koraci (sklapanje, lepljenje...) sve do završne obrade obavljaju se isključivo ručno. „Biesse tehnologije igra veoma važnu ulogu jer nam omogućuje da budemo svestraniji i da budemo u stanju ponudimo rešenja na licu mesta. Zahvaljući novom Rover Plast M5, koji smo kupili u maju 2016. godine, povećali smo obim proizvodnje složenih oblika i 3D predmeta: unikatnih proizvoda velike vrednosti na tržištu. Kada smo se odlučili za Biesse, italijansku kompaniju koja nudi pouzdanost i stručnost, nas nije zanimala samo nova glodalica sa numeričkom kontrolom, već smo uz nju dobili i istinsko partnerstvo. Mi Biesse smatramo strateškim partnerom od značaja za tehnološki razvoj Giromarija,“ zaključio je Bastianoni.

Naši klijenti uglavnom od nas traže da dizajniramo i kreiramo proizvode koji ističu njihov identitet kao kompanije kako bi im pomogli da se istaknu na tržištu kroz kreativnost i dizajn

Raffaele Bastianoni Vlasnik

Action Giromari

Biesse technology and creativity by Action Giromari

Action Giromari is a creative workshop that has been working with laser branding and engraving for over 20 years.

Developed at a time when globalisation and, to some extent, standardisation were hallmarks of the global culture and economy, the company offered the market a chance to preserve and strengthen the personal aesthetic of creatives, designers and companies. The company stands out for its ability to work with any type of material.

"We don't develop a single category of products. Rather, thanks to the wide variety of materials we work with and the varied technologies we use, we are able to tailor any project, both for small scale and mass production. We develop stands, signs, branding products and anything that relates to visual communication. Other products include coverings, countertops and custom made interior design products for stores.

We also work with several architects, who send us their designs. Our clients mainly ask us to design and create products that highlight their identity as a company to help them stand out on the market through creativity and design",

Raffaele Bastianoni, the company owner, explains.

Action Giromari handles every phase of production itself, from prototyping to engineering to packaging, every single step is inspected first hand. Numerical control technology allows Action Giromari to cut, mill, score and shape each piece. The steps that follow (assembly, gluing...) all the way to final finishing, are exclusively carried out by hand. "Biesse technology plays a key role in allowing us to be more versatile and offer ad hoc solutions. Thanks to the new Rover Plast M5 purchased in May 2016 we have increased our production of complex shapes and 3D objects: unique products that have great value on the market. When we chose Biesse, an Italian company that offered reliability and know how, we weren't simply interested in the new numerical control milling cutter, rather we acquired a veritable partnership. We consider Biesse a strategic partner for Giromari's technological development" Bastianoni says in closing.

Our clients mainly ask us to design and create products that highlight their identity as a company to help them stand out on the market through creativity and design

Raffaele Bastianoni Owner