Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

Skraćuje vreme
i smanjuje količinu otpada

bNest je dodatak za bSuite namenjen isključivo operacijama nestinga. Omogućava da na jednostavan način prepoznate vaše nesting projekte, umanjujući tako količinu otpada i vreme mašinske obrade.

Smanjeni
troškovi
proizvodnje

bNest proračunava najefikasniju putanju kretanja alata za slaganje elemenata na tablu. To omogućava optimizaciju vremena izrade i umanjuje otpad.

784_n_biesse_bnest_gestione_progetti

Upravljanje nesting projektima zasnovano na gotovim proizvodima (ormana, na primer). Pojednostavljeno upravljanje procesima mašinske obrade, parametrima i celokupnom organizacijom procesa proizvodnje.

785_n_biesse_bnest_risultati

Obrada i vizuelni prikaz rezultata i zahteva u pogledu repromaterijala.

786_n_biesse_bnest_apertura

Prikaz rezultata u aplikaciji bSolid radi simulacije i proračunavanja vremena.

787_n_biesse_bnest_anagrafica

Registruje upravljanje komponentama, materijalima i tablama, a pored toga poseduje mogućnost integracije sa bazama podataka kompanije.

Maksimalno
pojednostavljenje
operaterovog posla

bNest može biti integrisan sa najčešćim CAD/CAM aplikacijama i Cabinet softverom i u potpunosti je integrisan sa aplikacijom bSuit preko aplikacija bCabinet i bSolid.

bSolid

bSolid

bEdge

bEdge

bWindows

bWindows

bNest

bNest

bProcess

bProcess

bCabinet

bCabinet