Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG PROGRESA +381 (0)11 3065-614

Bušenje "u realnom vremenu"

4 režima rada za nove mogućnosti

Skipper poseduje 4 režima rada; tokom svakog ciklusa se može automatski prebaciti sa obrade gornje površine na obradu donje površine, na istovremenu obradu gornje i donje površine, bilo na jednom ili na dva složena panela.

Pored što toga što povećava produktivnost i fleksibilnost, u značajnoj meri pojednostavljuje proces mašinske obrade i pruža nove mogućnosti prilikom dizajniranja i proizvodnje nameštaja.

363_n_skipper_modo_lavoro1
364_n_skipper_modo_lavoro2
365_n_skipper_modo_lavoro3
366_n_skipper_modo_lavoro4
367_n_skipper_morse

Radno vreme
je u svako doba

Skipper nikad ne prestaje sa radom! Za početak rada mašine je neophodan samo radni program; nema nameštanja, podešavanja, probnog rada. Mogućnost obrade sa mešovitih panela velike raznolikosti.

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.