Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG PROGRESA +381 (0)11 3065-614

Brz povraćaj
investicija

Tehnologija
prilagođena korisniku

Radni deo sa 5 osa, opremljen vretenima od 13 kW HSD sa mogućnošću kontinuirane rotacije od 360° po vertikalnoj i horizontalnoj osi, omogućava mašinsku obradu komada kompleksnog oblika, osiguravajući pri tom kvalitet, preciznost i potpunu pouzdanost tokom radnog veka.

Najprodavanija visokotehnološka rešenja centara za mašinsku obradu u celom svetu ispunjavaju zahteve profesionalaca u drvnoj industriji. Savršena kombinacija Biesse inovativnosti italijanske ingenioznosti.

Jedinstvena tehnološka rešenja za postizanje optimalnih performansi

Dizajniran kako bi ispunio potrebe fleksibilne proizvodnje bez umanjenja produktivnosti.

771_n_biesse_rover_b_assi_y

Nezavisne Y ose

za vršenje zamene alata na X nosaču, uz pomoć maksimalnog broja dostupnih alata na mašini, bez uticaja na vreme trajanja ciklusa.

772_n_biesse_rover_b_cambio_utensile

Smanjeno vreme trajanja ciklusa

zahvaljujući mogućnosti zamene alata tokom rada mašine, kako na lančanom nosaču tako i na obrtnim nosačima.

773_n_biesse_rover_b_testa_5assi

Nova glava od 16,5kW za 5 osa

dizajnirana za obradu punog drveta. Povećana snaga i čvrstoća za veće alate i teža odstranjivanja.

774_n_biesse_rover_b_gruppo_multifunzione

Multifunkcionalna jedinica pod kontrolom NC

ima mogućnost neograničenog pozicioniranja. Može se iskoristiti za skladištenje agregata prilikom specifičnih operacija mašinske obrade kao što je izdubljivanje otvora za brave, šarke, pravljenje dubokih horizontalnih rupa i doterivanje ivica.

Radni sto

Biesse radni sto garantuje čvrsto fiksiranje obradka u odgovarajućoj poziciji i osigurava brzu i laku zamenu alata. Sistem za pomoć pri podešavanju daje indikacije operateru gde treba da postavi panele, kontejnere i šine radi izbegavanja potencijalnih sudara sa alatom. EPS sistem (Elektronski sistem za pozicioniranje) podržava automatsko rekonfigurisanje celog radnog polja u roku kraćem od 30 sekundi.

391_n_esp

Može da uskladišti do 91 agregat/alat

ZAMENA ALATA

395_n_magazzino_catena_1

bez potrebe za intervencijom od strane operatera prilikom zamene alata, zahvaljujući velikom broju alata i agregata koji se nalaze na bočnoj strani mašine.

ZAMENA ALATA

465_n_pick_up_rover_1

Pomoćna stanica podržava automatsko postavljanje alata na držač alata.

PRISTUP

396_n_carena_apribile_1

Olakšan pristup tokom operacija zamene alata zahvaljujući prednjoj klapni koja se može otvoriti.

ZAMENA

397_n_attacco_rapido_1

Brza i laka zamena glave za bušenje zahvaljujući posebnom okidnom sprežnom mehanizmu za vretena.

Maksimalna bezbednost za operatera.

111_n_pedane_sensibili_1

Kontaktne podloge osetljive na pritisak omogućavaju rad mašine uz održavanje konstantne maksimalne brzine.

112_n_bandelle_laterali_2

22 prevučena sloja bočnih zaštitnih zastora radi zaštite radne jedinice, koji se pokreću kako bi omogućili potpuno bezbedan rad mašine pri maksimalnim brzinama.

766_n_biesse_rover_led

Skala sa LED lampicama u 5 boja prikazuje stanje mašine u realnom vremenu.

Optimalno čišćenje obrađene komponente i radnog polja.

107_n_plus2

Motorizovana pokretna traka za uklanjanje strugotine i otpada.

108_n_rover_deflettore

Zaštitnik od opiljaka pod kontrolom NC

109_n_rover_cuffia_aspirazione

Usisne haube sa 6 podešavanja opremljene jedinicom duvanja za čišćenje panela.

92_n_bsolid

Planirajte, simulirajte i kreirajte prototip

bSolid je CAD/CAM softverska aplikacija koja podržava izvršenje bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične proizvodne procese.

UPOZNAJTE SOFTVER

Tehnički podaci
ROVER B

762_n_biesse_rover_b_tecnica

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER B centru za preradu, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.