Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG PROGRESA +381 (0)11 3065-614

Radni centri
za oblikovano kantovanje

KADA KONKURENTNOST ZNAČI MAKSIMALNA
PRODUKTIVNOST, ČAK I KOD NAJKOMPLIKOVANIJIH
OPERACIJA MAŠINSKE OBRADE

POGLEDAJTE VIDEO

Jedinstvena tehnološka rešenja za postizanje optimalnih performansi

Iako zahteva skromna ulaganja, asortiman Rover B Edge mašina se može pohvaliti jedinstvenim tehnologijama na tržištu.

1372_n_rover_b_edge_conf

konfiguracija sa 3 ili 4 ose obezbeđuje obradu svih vrsta elemenata nameštaja, uz minimalna ulaganja.

1373_n_biesse_rover_b_edge_bordatura

Kompaktna jedinica kantovanja omogućava korisnicima da obrade ivice malih panela sa unutrašnjim radijusom.

1374_n_biesse_rover_b_edge_magazzino

Automatska hranilica za obmotavanje ivica, postavljena na X nosaču, omogućava korisniku da odabere između tanjih i debljih ivica tokom istog ciklusa mašinske obrade.

1375_n_biesse_rover_b_edge_bordi

Tanke ili debele ivice, prethodno isečene ili sa navojem, uz automatsko ili ručno snabdevanje.

Robusno kantovanje

Kantovanje se uvek baziralo na direktnom nanošenju lepka na panel; Biesse se drži ovog principa i primenjuje ga kako kod kantovanja ravnih površina tako i kod kantovanja oblikovanih površina koje vrše centri za mašinsku obradu.

Maksimalna snaga lepljenja, mogućnost nanošenja na tankim ivicama i 3D providnim ivicama, lako održavanje i čišćenje panela tokom ciklusa mašinske obrade. Savršena kombinacija Biesse tehnologije i italijanske ingenioznosti.

Optimalno prianjanje ivice

LEPAK

379_n_rover_a_edge_im

Slično kao kod mašina za linijsko kantovanje, lepak se direktno nanosi na panel kako bi se osigurao optimalni kvalitet lepljenja.

LEPAK

380_n_caricamento_colla_270

Snabdevanje lepkom se obavlja tokom procesa mašinske obrade putem sistema za snabdevanje granulama unutar integrisane glave za lepak. Pošto se lepak skladišti u granulama, ispušta se samo količina neophodna za topljenje.

LEPAK

381_n_rover-a-edge_im2

Komplet za brzu zamenu peglera verzijom smanjenog prečnika. Služi da osigura primenu pravilnog pritiska tokom prelaska sa debelih na tanke ivice kao i na zakrivljenja malog radijusa.

Rezervoar

382_n_rover_a_edge_im3

Dodatne posude sa lepkom opremljene električnim sistemom za brzo otpuštanje PU granula lepka.

Potpuna obradivost velikih panela.

Čvrsta struktura mašine i širina Y ose omogućavaju korisnicima da obrade panel širine do 2208 mm uz pomoć svih dostupnih alata. Dve mašine u jednoj: potpunu funkcionalnost i kvalitet istinskog pantografskog stola garantuje CFT (Convertible Flat Table – Promenljiv ravni sto), koji podržava obradu tankih panela, operacije nestinga i preklapanje.

4458_n_rover_b_edge_cft_mod
378_n_pagina_bedge

Pojednostavite
programiranje
kantovanja

bEdge je bSolid dodatak, neprimetno integrisan, namenjen programiranju kantovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Tehnički podaci
ROVER B Edge

464_n_biesse_rover_b_edge_tecnica

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER B Edge centru za preradu, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.