Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG PROGRESA +381 (0)11 3065-614

Proizvodi velike količine
komponenti kako malog tako i velikog formata

KADA KONKURENTNOST
ZNAČI
VISOK KVALITET I
POTPUNA FLEKSIBILNOST

POGLEDAJTE VIDEO

Potpuna prilagodljivost

Mašina se može konfigurisati prema zahtevima obrade klijenta, pružajući svim korisnicima potpuno prilagođena modularna rešenja. Excel se može konfigurisati zajedno sa EPS za ATS (posuda i šine) verziju ili sa aluminijumskim ravnim stolovima.

1316_n_biesse_excel_versione_ft

Excel dvostruki sto za FT verziju.

1317_n_biesse_excel_ft

Excel pojedinačni sto za FT verziju.

1318_n_biesse_excel_alluminio

Excel dvostruki sto sa aluminijumskim ravnim stolovima.

1319_n_biesse_excel_doppia_tavola

Excel dvostruki sto za ATS (posuda i šine) verziju.

  • UDVOSTRUČENA FUNKCIONALNOST

    IZVRSNE PERFORMANSE UZ 100% VEĆU PRODUKTIVNOST U POREĐENJU SA KONVENCIONALNIM CENTRIMA ZA PRERADU. SAVRŠENA KOMBINACIJA BIESSE FLEKSIBILNOSTI I ITALIJANSKE INGENIOZNOSTI.

    POGLEDAJTE VIDEO

Poboljšane
performanse

Izbor opcija mašinske obrade zahvaljujući radnom odstojanju od 250 do 400 mm.

Mogućnost konfigurisanja mašine sa dodatnim nezavisnim nosačima (maksimalno dva nezavisna nosača ne prednjem delu i jedan na zadnjem) omogućava značajno poboljšanje performansi i povećanje produktivnosti.

1327_n_biesse_excel_prestazioni

Radni stolovi napredne tehnologije za obradu komponenti različitih veličina i od raznih materijala.

ATS sistem pruža maksimalnu fleksibilnost prilikom utovara komponenti kao i mogućnost automatskog konfigurisanja putem EPS (Elektronskog sistema pozicioniranja).

1323_n_biesse_excel_piano_ft

FT radni stolovi garantuju maksimalnu preciznost pošto mogu biti „očišćeni“ od strane mašine nakon montiranja.

1324_n_biesse_excel_ft2

Vakuumski moduli mogu biti nesmetano pozicionirani na matričnoj osnovi ravnog stola.

1325_n_biesse_excel_piano_alluminio

Aluminijumski radni stolovi se prvenstveno koriste za obradu lakih legura koje zahtevaju upotrebu sistema za podmazivanje alata.

1326_n_biesse_excel_piano_eps

Na ATS verziji, EPS (Elektronski sistem pozicioniranja) omogućava korisnicima da automatski konfigurišu celokupni radni prostor.

Visok nivo produktivnosti se postiže istovremenom obradom nekolicine komponenti.

Excel TT omogućava korisnicima da obrade komponente velikog formata na razne načine.

1328_n_biesse_excel_alternata

Naizmenična obrada: Dve nezavisne radne jedinice istovremeno vrše obradu na jednom stolu. Zamena alata se dešava tokom rada mašine, osiguravajući tako maksimalnu efikasnost proizvodnje.

1329_n_biesse_excel_duale

Dvostruka obrada: Nezavisan rad ne jednom od dvostrukih stolova.

1330_n_biesse_excel_sincronizzata

Sinhronizovana: dve radne glave vrše obradu na istom stolu proizvodeći identične komponente, usled čega vreme proizvodnje postaje upola kraće.

Tehnički podaci
Excel

PREUZMITE BROŠURU

1331_n_biesse_excel_tecnica

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o EXCEL centru za preradu, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.