Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

  • WINLINE
    ONE

    MULTICENTRIČNA MAŠINA
    POD KONTROLOM NUMERIČKE KONTROLE

    TEHNIČKI DETALJI

Mesto na kojem se obavlja proizvodnja sa minimizacijom gubitaka.

KADA KONKURENTNOST
ZNAČI POVEĆANJE
PROIZVODNJE

POGLEDAJTE VIDEO

Maksimalna
produktivnost tokom potpuno
autonomnog rada

Maksimalni utovar do 168 komponenti; autonoman rad mašine u trajanju do 3 sata.

Modular Multilevel Buffer je automatski magacin (ekskluzivno Biesse rešenje) koji osigurava dugotrajnu autonomiju sistema.

270_n_buffer_modulare

Pričvršćena komponenta, precizne operacije

RADNI STO

271_n_piano_archi

Klampovi sa hvataljkama uvek omogućavaju optimalno učvršćivanje komponente. Čak su i najkraći komadi za obradu uvek fiksirani uz pomoć dva klampa.

RADNI STO

273_n_piano_eps_specifico

Namenski EPS sto za obradu lukova, pravljenje četvrtastih oblika i specijalne operacije mašinske obrade.

UČVRŠĆIVANJE KOMPONENTI

272_n_sensore_safe_locker

Safe Locker sensor proverava da li je komponenta pričvršćena. Omogućava optimizaciju vremena trajanja ciklusa i sprečava pojavu rizika od sudaranja.

UČVRŠĆIVANJE KOMPONENTI

274_n_hyperclamp

Učvršćivanje komponente uz pomoć Hiperklampova ili vakuumskih modula.

269_n_led_verde

Tako mnogo
prednosti u
manjem prostoru

Potpuno zatvorene radne jedinice omogućavaju maksimalnu preglednost mašine tokom operacija mašinske obrade, maksimalnu bezbednost za operatera, čisto radno okruženje bez prašine i minimalni nivo buke.

Korisnik može prepoznati status mašine na osnovu boje LED skale.

Tehnički podaci
Winline One

158_n_img_dati_tecnici

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o Winline One mašini, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.