Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

Potpuna efikasnost proizvodnje

KADA KONKURENTNOST
ZNAČI
PERSONALIZOVANA
PROIZVODNJA NA VELIKO

Maksimalna
produktivnost po bilo kom
šablonu

Širok raspon konfiguracija i šablona sečenja.

1430_n_biesse_selco_wna7_tagli_1

U zavisnosti od šablona sečenja, dve hvataljke na valjcima se mogu povezati sa dva uređaja za guranje, kako pojedinačno tako i zajedno.

1431_n_biesse_selco_wna7_pinze_1

Diferencirano unakrsno sečenje, takođe služi za pravljenje uskih traka.

Izvrstan izbor konfiguracija.

Numerička kontrola obezbeđuje potpuno automatizovano upravljanje sečenjem šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

1432_n_biesse_selco_optiplanning_1

Softver vrši optimizaciju šablona sečenja i maksimizira efikasnost, kako u pogledu materijalnih troškova tako i u pogledu trajanja sečenja.

1433_n_biesse_selco_smartstacking_1

Softver koji omogućava upravljanje utovarom stekova, pomaže operateru, takođe putem grafičkog prikaza, da razvrsta pojedinačne isečene stekove nakon što prođu testeru za poprečno sečenje greda.

1434_n_biesse_selco_etichettatura_1

Specijalna softverska aplikacija kreira posebne nalepnice i štampa ih u realnom vremenu, na samoj mašini. Dostupne informacije se takođe mogu odštampati u obliku bar koda.

Potpuna integracija sa automatizovanim proizvodnim linijama.

Biesse može da pruži rešenja koja su dizajnirana da ispune vaše posebne zahteve u vezi produktivnosti, automatizacije rada i zauzeća prostora.

6039_n_selco_wna8_winstore_555

Winstore

Automatizovano rešenje za utovar ćelija za sečenje.

6040_n_lifter_555

Podizač

Most za istovar ćelija za sečenje.

6041_n_selco_wna_8_linea

Linee

Sistem za sečenje sa automatizovanim istovarom namenjen za velike serije.

6042_n_selco_wna8_resistenza_estrema

Optimalna snaga,
omogućava kontinuiranu
mašinsku obradu tokom nekoliko smena

Izdržljiva kolica za guranje pozicioniraju panel brzo i tačno, zahvaljujući motoru bez četkica. Klizne površine ispod uređaja za guranje su opremljene nezavisnim valjcima kako bi se izbegla pojava otisaka na panelima sa osetljivom površinom.

Tehnički podaci
Selco WNA 8

6031_n_selco-wna8_rendering

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o Selco WNA 8 centru za sečenje, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.