Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

Sjajni rezultati
dobijeni od velikih dimenzija

Simultano
dvostruko delovanje

Sistem vrši simultano poprečno sečenje uz pomoć dva potpuno nezavisna uređaja za guranje i dve potpuno nezavisne hvataljke bez motornog pogona. Ovaj mehanizam menja razdaljinu između dva uređaja za guranje i njihovog radnog polja. Na taj način se omogućava obrada panela veličine do 5700 x 2700 mm.

Značajno umanjenje vremena obrade zahvaljujući mogućnosti kombinovane upotrebe hvataljki sa bilo kojim šablonom sečenja u toku jednog ciklusa. Savršena kombinacija Biesse optimizacije i italijanske ingenioznosti.

Kratko vreme podešavanja

Patentirani sistemi za brzu i jednostavnu regulaciju.

1424_n_biesse_selco_wna7_quick_change

Sistem „Quick change“ je najbrži, najergonomičniji i najbezbedniji uređaj za zamenu sečiva bez upotrebe alata.

1425_n_biesse_selco_wna7_digiset

Brzo, tačno podešavanje sečiva za urezivanje i glavnog sečiva, putem Digiset sistema.

1426_n_biesse_selco_wna7_cambio_robotizzato

Zahvaljujući sistemu za automatsku promenu glavnog sečiva i namenskom softveru, sečivo se može promeniti na potpuno automatizovan način za samo nekoliko sekundi, uz istovremeno osiguranje preciznog podešavanja i skraćenja trajanja ciklusa.

1427_n_biesse_selco_wna7_incisore

Automatsko poravnanje sečiva za urezivanje. Patentirani sistem automatski poravnava sečivo za urezivanje u roku od nekoliko sekundi.

Krajnji proizvod vrhunskog kvaliteta.

Dvostruka presa, sa dvostrukom, nezavisnom strukturom, omogućava primenu konstantnog, kontrolisanog pritiska na stek panela koji se seku, zahvaljujući kontinuiranom delovanju hvataljke, što takođe stvara potpuno zatvoreni prostor za podrezivanje i efikasan vakuum za uklanjanje prašine.

1428_n_biesse_selco_wna7_doppio_pressore

Apsolutna produktivnost
u skladu sa bilo kakvim
planom

Širok raspon konfiguracija i šablona sečenja.

1430_n_selco_wna8_massima_produttivita_2

U zavisnosti od šablona sečenja, dve hvataljke na valjcima se mogu povezati sa dva uređaja za guranje, kako pojedinačno tako i zajedno.

6035_n_selco_wna_8_produttivita_assoluta

Dve stanice sečenja su u potpunosti nezavisne prilikom sečenja šablona, zahvaljujući postojanju prelaznog područja koje može da primi ceo panel. Oba prostora su u potpunosti prekrivena nepokretnim točkovima kako bi površina panela ostala očuvana. Upotreba cilindara velikog prečnika obezbeđuje čvrstoću celoj strukturi i osigurava preciznost obrade u svakom položaju.

Kraće vreme utovara i istovara panela

Posebna rešenja za rukovanje stekovima i snabdevanjem, i istovar panela dostupan na zahtev.

1436_n_biesse_selco_wna7_prerulliere

Ulazne pokretne trake sa valjcima koji se slobodno okreću i pogonjenim valjcima, omogućavaju utovar i istovar stekova panela sa bočne ili zadnje strane.

1437_n_biesse_selco_wna7_prerulliera

Ulazna pokretna traka sa dva nivoa

Zahvaljujući smanjenom radnom zahvatu, koji iskorišćava visinu prostora, ulazna pokretna traka sa dva nivoa omogućava optimizaciju iskorišćenog prostora i savršeno je prilagođena proizvodnim lokacijama koje ne mogu da prime dve pokretne trake, postavljene uporedo.

1438_n_biesse_selco_wna7_-tavola_elevatrice

Sto podizač se sastoji od snažnog rama na kojem je montirana posebna struktura za direktni utovar kompleta panela uz pomoć viljuškara.

Lakoća upotrebe i praktičnost

Numerička kontrola obezbeđuje potpuno automatizovano upravljanje sečenjem šablona i vrši optimizaciju svih pokreta koji se odnose na osu kojom upravlja (tj. uređaja za guranje i nosača sečiva, potisne grede, visine sečiva). Osigurava da sečivo štrči pod ispravnim nagibom u odnosu na skup panela tokom sečenja i proračunava odgovarajuću brzinu sečiva na osnovu visine skupa i širine podrezivanja. Pomaže da se osigura najkvalitetnije sečenje u svakoj prilici.

1432_n_biesse_selco_optiplanning

Softver vrši optimizaciju šablona sečenja i maksimizira efikasnost, kako u pogledu materijalnih troškova tako i u pogledu trajanja sečenja.

1433_n_biesse_selco_smartstacking

Softver koji omogućava upravljanje utovarom stekova, pomaže operateru, takođe putem grafičkog prikaza, da razvrsta pojedinačne isečene stekove nakon što prođu testeru za poprečno sečenje greda.

1434_n_biesse_selco_etichettatura

Specijalna softverska aplikacija kreira posebne nalepnice i štampa ih u realnom vremenu, na samoj mašini. Dostupne informacije se takođe mogu odštampati u obliku bar koda.

Tehnički podaci
Selco WNA 7

6031_n_selco-wna8_rendering

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o Selco WNA 7 centru za sečenje, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.