Share

TOP TECH WOODWORKING - U SLUŽBI VAŠEG NAPRETKA +381 (0)11 3065-614

Snaga se spaja sa preciznošću

Precizno usmerena snaga

Novi radni deo sa 5 interpolacionih osa podržava kompleksne proizvodne procese dok istovremeno osigurava kvalitet i preciznost. Kombinovanjem jedinice sa 5 osa i jedinice sa 4 ose omogućava se obrada bilo kojeg proizvoda. Nezavisne Y ose, koje omogućavaju korisnicima da izvrše promenu alata, a da time ne utiču na vreme ciklusa, kao i velika brzina i ubrzanje osa, garantuju visoku produktivnost.

Jedinstvena tehnološka rešenja koja ispunjavaju zahteve većine zahtevnih proizvođača u pogledu produktivnosti i fleksibilnosti. Savršena kombinacija inovativnosti italijanske ingenioznosti.

Učinak koji je iznad industrijskog standarda.

Jedinstvena tehnološka rešenja koja ispunjavaju zahteve većine zahtevnih proizvođača u pogledu produktivnosti i fleksibilnosti.

1367_n_biesse_rover_c_5asse

Radna jedinica sa 5 interpolacionih osa (21,5 kW i 8000 obrtaja u minuti), najmoćnija na tržištu, podržava složene operacije prerade, istovremeno osiguravajući kvalitet i preciznost.

1368_n_biesse_rover_c_cambi_utensili

Rešenja razvijena za Rover C omogućavaju brze zamene alata u kombinaciji sa kraćim vremenom trajanja ciklusa.

1369_n_biesse_rover_c_componenti

Prerada izuzetno visokih delova je moguća zahvaljujući radnoj visini od 400 mm.

1370_n_biesse_rover_c_braccino_5assi

Moguća kombinacija jedinice sa 5 osa i jedinice sa 4 ose omogućava obradu bilo kojeg proizvoda. Nezavisne Y ose podržavaju zamenu alata tokom rada mašine, koristeći pri tom najveći mogući broj alata dostupnih na mašini.

VIŠE OPCIJA
MAŠINSKE OBRADE

Tehnologija novog Rover C centra podržava
mašinsku obradu komada kompleksnog oblika,
garantujući kvalitet,
preciznost i apsolutnu pouzdanost tokom radnog veka.

POGLEDAJTE VIDEO

1365_n_biesse_rover_c_motore

Savršeno vršenje
mašinske
obrade

Gantry struktura (Struktura sa portalnom dizalicom) je dizajnirana da poboljša preciznost i pouzdanost operacija mašinske obrade.

Dvostruka motorizacija x ose podržava velike brzine i ubrzanja dok istovremeno osigurava visok kvalitet završne obrade i preciznost.

Smanjenje radnog ciklusa radi postizanja veće produktivnosti.

Zahvaljujući novim rešenjima zamene alata, koja čine više od 100 alata stalno dostupnim na mašini, ne troši se vreme pri promeni alata.

1362_n_biesse_rover_c_braccino

Nezavisne Y ose omogućavaju zamenu alata tokom rada mašine, koristeći pri tom najveći mogući broj alata dostupnih na mašini. Kretanje alata u vertikalnom lančanom nosaču ubrzava operaciju zamene alata.

1363_n_biesse_rover_c_doppio_magazzino

Dvostruki magacin alata na X nosaču alata sa 44-46 pozicija koji garantuje brzu zamenu alata i skraćenje vremena obrade. Može da primi testere prečnika do 400 mm.

1364_n_biesse_rover_c_conf3

Vertikalni lančani nosač alata na Y osi sa 10-15 pozicija.

781_n_bwindows

Maksimalna sloboda dizajna

bWindows predstavlja jednostavno integrisani dodatak koji služi za projektovanje okvira prozora/vrata.

Iskorišćavanjem funkcije projektovanja aplikacije bSuite, bWindows pruža nenadmašne mogućnosti.

SAZNAJTE VIŠE

92_n_bsolid

Planirajte, simulirajte i kreirajte prototip

bSolid je CAD/CAM softverska aplikacija koja podržava izvršenje bilo koje mašinske operacije zahvaljujući vertikalnim modulima dizajniranim za specifične proizvodne procese.

UPOZNAJTE SOFTVER

Tehnički podaci
ROVER C

4602_n_rover_c_rendering

Potražite informacije

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ROVER C centru za preradu, ostavite vašu e-mail adresu i naše osoblje će vas kontaktirati.